IVISYS AB has today published the interim report for the period January to June 2020

IVISYS AB (‘IVISYS’) has today published the interim report for the period January to June 2020. Below is a summary of the report. Press release IVISYS AB 556998-4981 2020-08-27 First six months (2020-01-01 – 2020-06-30) Revenue for the period was 3 620 (2 626) KSEK. Operating income was -8 503 (-9 168) KSEK. Earnings per […]

IVISYS tecknar avtal med agent i UK

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2020-07-01 IVISYS AB (“IVISYS” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget tecknat exklusivt agentavtal för att stärka bearbetningen av marknaden i UK. Som en del i IVISYS tillväxtstrategi skall Bolaget nu vara representerade med starkare närvaro UK, med en agent som utöver upparbetade nätverk har fysisk närvaro och tillgång till en stor […]

IVISYS genomför framgångsrikt en riktad nyemission av 2 500 000 aktier och tillförs härigenom 5 975 000 SEK

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2020-06-24 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. IVISYS AB (“IVISYS” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North […]

IVISYS avser genomföra en riktad nyemission

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2020-06-23 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. IVISYS AB (“IVISYS” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North […]

IVISYS AB’s VD förvärvat fler aktier i IVISYS

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2020-06-03 IVISYS AB (”IVISYS”) meddelar idag att IVISYS VD Stefan Bohman har förvärvat ytterligare aktier i IVISYS. Stefans innehav uppgår för närvarande till 100.000 aktier. CERTIFIED ADVISER Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB Telefon: +46 11 32 30 732 E-mail: ca@skmg.se FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Stefan Bohman, VD, IVISYS AB Phone: +46 70-983 […]

Kommuniké från årsstämma i IVISYS AB (PUBL)

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 27 Maj 2020 Idag, den 27 maj 2020, hölls årsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition. Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för 2019 och balansräkning per den 31 december 2019 för moderbolaget och […]

IVISYS presentation av styrelseledamot inför nyval under årsstämma

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 19 Maj 2020 Inför IVISYS årsstämma föreslås nyval av Sven Thorén som ny ordinarie styrelseledamot i IVISYS. Sven Thorén (född 1973) har en lång och gedigen bakgrund inom finansbranschen och har i många år drivit Catella’s Hegdefond framåt som fondförvaltare. Som förvaltare känner Sven den nordiska aktiemarknaden väl och vet vad […]

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari – mars 2020

Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2020-05-14 Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31) Rörelsens intäkter uppgick till 380 (938) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -4 587 (-4 723) KSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,33 (-0,41) SEK. Soliditeten uppgick till 9,8 (34,7) %. Definitioner Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal […]

Translate »