IVISYS AB (‘IVISYS’) mottar en beställning på en Pallet Inspector från LPR (La Palette Rouge)

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 28 Februari 2020 IVISYS AB (‘IVISYS’) har mottagit en första order på en IVISYS Pallet Inspector från LPR (La Palette Rouge). Värdet på beställningen är ca. EUR 130.000 och kommer att påverka resultatet under andra och tredje kvartalet 2020. VD MIKAEL SJÖHOLM KOMMENTARER ”I förlängning av ordern från ICA, är denna […]

IVISYS AB (‘IVISYS’) has today published the interim report for the period January to December 2019

IVISYS AB (‘IVISYS’) has today published the interim report for the period January to December 2019. Below is a summary of the report. Press release IVISYS AB 556998-4981 2020-02-24 Full year (2019-01-01 – 2019-12-31) Revenue for the period was 9 115 (6 726) KSEK. Operating income was -13 379 (-12 400) KSEK. Earnings per share […]

IVISYS AB (‘IVISYS’) offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2019

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Bokslutskommunikén finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil. Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2020-02-24 Helår (2019-01-01 – 2019-12-31) Rörelsens intäkter uppgick till 9 115 (6 726) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -13 379 (-12 400) KSEK. Resultatet […]

IVISYS: Nyemission är nu registrerad

IVISYS AB avslutade tisdag den 10 december 2019 sin företrädesemission som tillförde bolaget 6,1 MSEK efter emissionskostnader.  Emissionerna registrerades av Bolagsverket torsdag den 2 januari 2020. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Nasdaq First […]

Ivisys: Nyemissionen tecknad till 147 procent

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2019-12-19 IVISYS AB avslutade tisdag den 10 december sin företrädesemission. Emissionen om ca: 6,5 MSEK tecknades till ca: 9,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 147 %. IVISYS tillförs därmed 6,1 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,4 MSEK. Emissionen tecknades till 73 procent med stöd av teckningsrätter. – […]

IVISYS: Senaste bolagspresentation i samband med nyemissionen

IVISYS höll en företagspresentation på Stora Aktiedagen i Stockholm. Presentationen syftade till att informera marknaden om IVISYS affärsmodell, värdet, strategin och våra framtidsplaner. Presentationen hölls av IVISYS CFO, Maja Johansson. Under sin presentation gav hon en introduktion till machine vision-system, innan hon fortsatte med de unika möjligheter som IVISYS har. Hon pratade även om våra […]

IVISYS AB blivande VD köpt 20.000 aktier i IVISYS

IVISYS AB (”IVISYS”) meddelar idag att IVISTS blivande VD Stefan Bohman för privat räkning köpt 20.000 aktier i IVISYS. Köpet har gjorts utanför IVISYS pågående företrädesemission. Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2019-12-06 CERTIFIED ADVISER Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB Telefon: +46 11 32 30 732 E-mail: ca@skmg.se FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Jakob Kesje, Styrelseordförande, IVISYS AB Phone: […]

Företrädesemission inleds måndag den 25 november

Måndag den 25 november inleds företrädesemissionen i IVISYS AB. Nyemissionen tillför bolaget 6,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Emissionen är en företrädesemission som vänder sig till befintliga aktieägare i första hand. Genom handel i teckningsrätter kan även andra investerare delta i emissionen. Emissionen är på förhand fullt garanterad av större ägare, bolagets styrelse och […]

Translate »