Bilagor styrelsens förslag till beslut årsstämma IVISYS

Dagordning och fullständigt förslag till beslut finnes i den finansiella kalendern.

Årsredovisning 2019 Ivisys AB/Annual report 2019 Ivisys AB:    Årsredovisning Ivisys AB 2019

Årsredovisning 2019 Ivisys Sweden AB/Annual report 2019 Ivisys Sweden AB:    Årsredovisning Ivisys Sweden AB 2019

Årsredovisning 2019 Ivisys ApS/Annual report 2019 Ivisys ApS:    Årsredovisning Ivisys ApS 2019

Bilaga 1A:        Bilaga 1A Konvertibelvillkor

Bilaga 1B:      Bilaga 1B Konvertibelvillkor

Styrelsens redogörelse:      Styrelsens redogörelse enligt 15 kap. 9 § ABL

Revisors yttrande: Revisorsyttrande enligt 13 kap. 7 § 2 ABL

Bilaga 2A:      Bilaga 2A Optionsvillkor

Bilaga 2B:      Bilaga 2B Optionsvillkor

Translate »