Athanase konverterar sina konvertibler i IVISYS till aktier

Uppnår cirka 39 procent av aktier och röster

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2020-09-01

Athanase Industrial Partner (”Athanase”) meddelar idag att de väljer att konvertera samtliga de konvertibler som gavs ut till Athanase enligt beslut av årsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”) i maj 2020. Konverteringen av konvertibellånet sker den 1 november 2020. Efter konverteringen kommer Athanases ägande att motsvara cirka 39 procent aktierna och rösterna i IVISYS.

Årsstämman i IVISYS beslutade den 27 maj 2020 om en riktad emission av konvertibler till Athanase vilken gav Athanase rätt att teckna konvertibler genom kvittning av fordringar om 7 500 000 kronor. Athanase, som är största aktieägare i IVISYS med 28,7 procent av aktier och röster, meddelar idag att de väljer att konvertera samtliga sina konvertibler till aktier i IVISYS. Konverteringen av konvertibellånet, som uppgår till totalt 7 500 000 kronor, sker, i enlighet med konvertibelvillkoren, den 1 november 2020. Athanase erhåller då 3 058 104 miljoner nya aktier i IVISYS. Konverteringskursen är ca 2,45 kronor. Efter konverteringen kommer det totala antalet aktier i IVISYS att uppgå till 20 577 715 och aktiekapitalet till cirka 3 703 989 kronor.

Efter konverteringen den 1 november 2020 kommer Athanases ägande att motsvara cirka 39 av aktierna och rösterna i IVISYS, vilket innebär att Athanases röstandel passerar gränsen för budplikt. Det innebär att Athanase inom fyra veckor efter den 1 november ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i IVISYS, om inte inom samma tid Athanases röstandel i IVISYS minskas så att den inte längre motsvarar 30 procent eller mer.

CERTIFIED ADVISER

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Stefan Bohman, VD och koncernchef, IVISYS AB
Phone: +46 70-983 90 10
E-mail: sb@ivisys.com

Maja Johansson, CFO, IVISYS AB
Phone: +46 70-092 91 79
E-mail: mj@ivisys.com

Denna information är sådan som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 september 2020, kl 16:10.

OM IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global marknad i stark tillväxt. Automationsbranschen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som “TOP 10 Machine Vision – Systemleverantör i Europa 2020” av Technology Insights Manufacturing.

Translate »