GDPR – Privacy Policy

GDPR is only available in Swedish:

​Detta är ICS Image Control Systems ABs policy för behandling av personuppgifter.

​Kontaktuppgifter för information eller korrigeringar är: ICS Image Controls Systems AB, Siktgatan 2, 162 50 Vällingby, telefon 08-38 20 80. Kontakta Lena Sjöholm för behandlingen av era personuppgifter. Image Control värnar om er personliga integritet och strävar efter att alltid skydda era personuppgifter på bästa sätt.

Image Control kommer att behandla personuppgifter såsom:

– Namn

– Adress

– Telefonnummer

– Emailadress

som vi registrerar om er i syfte att förse er med den information och de tjänster som ni begärt, samt för uppföljning av försäljning/produktutveckling. Vi kommer även använda uppgifterna för att marknadsföra Image Controls produkter, ge information, vid fakturering och vid leverans av produkter. I de fall vi använder en tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Vi lagrar inte personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Image Controls räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

Ni har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om er hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall ni vill ha sådan information ska ni lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av er per post och kan alltså inte skickas per e-post. Ni har rätt att när som helst begränsa eller korrigera behandlingen av era personuppgifter och om era personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har ni rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Image Controls hemsida

Image Control ansvarar för behandling av personuppgifter på Image Controls hemsida, hemsidan innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

Cookies​

Den här Webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen.

​Image Control använder cookies för att förbättra vissa funktioner för användaren och för att mäta antalet unika besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor besöks.

​Om ni inte accepterar att cookies används kan ni stänga av cookies i er webbläsares säkerhetsinställningar. Ni kan även ställa in webbläsaren så att ni får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på er dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

​Vår behandling kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att era personuppgifter överförs till andra bolag inom Ivisys-koncernen och till våra samarbetspartners. Image Control kan exempelvis komma att lämna era personuppgifter till tredje part såsom speditörer av våra produkter.

Translate »