Athanase lägger budpliktsbud på IVISYS

Athanase Industrial Partners II KB (”Athanase”) och Athanase Industrial Partners Fund II (tillsammans, ”Athanase-fonderna”) har, i enlighet med vad som kommunicerats genom pressmeddelande från Athanase den 2 november 2020, förvärvat nya aktier i IVISYS AB (”IVISYS”) genom konvertering av konvertibler. Gränsen för budplikt har därigenom passerats. Athanase lämnar därför ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i […]

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed delårsrapport för perioden juli – september 2020

Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil. Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2020-10-30 FÖRSTA NIO MÅNADERNA (2020-01-01 – 2020-09-30) Rörelsens intäkter uppgick till 6 759 (6 521) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -11 320 (-9 547) KSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,73 (-0,74) SEK. TREDJE KVARTALET […]

IVISYS AB (‘IVISYS’) has today published the interim report for the period July to September 2020

Below is a summary of the report. Press release IVISYS AB 556998-4981 2020-10-30 First nine months (2020-01-01 – 2020-09-30) Revenue for the period was 6 759 (6 521) KSEK. Operating income was -11 320 (-9 547) KSEK. Earnings per share were -0,73 (-0,74) SEK. Third Quarter (2020-07-01 – 2020-09-30) Revenue for the period was 3 […]

IVISYS upptar bryggfinansiering om 7 MSEK

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2020-10-29 IVISYS har idag tecknat ett brygglån om totalt 7 miljoner SEK med bolagets storägare, Athanase Industrial Partners, med möjlighet att betalas ut vid tre tillfällen under perioden oktober 2020 till mars 2021, till en månadsränta om 1,8%. IVISYS har nu gjort en överenskommelse med bolagets storägare, Athanase Industrial Partners, att […]

Maja Johansson slutar som CFO på IVISYS

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2020-10-09 IVISYS CFO, Maja Johansson, som varit anställd sedan april 2019, har sagt upp sig från sin anställning för att anta nya utmaningar. Hon kommer att lämna sitt uppdrag senast den 27 november. Processen att rekrytera en ersättare påbörjas omgående. ”Vi vill tacka Maja för hennes insatser sedan hon började hos […]

Besked från Aktiemarknadsnämnden om lägsta pris i eventuellt budpliktsbud på IVISYS

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2020-09-22 Athanase Industrial Partner (”Athanase”) har meddelat IVISYS att Athanase har inhämtat ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden angående lägsta tillåtna pris i ett eventuellt budpliktsbud på IVISYS från Athanase. Aktiemarknadsnämndens besked innebär att budpriset inte får vara lägre än 3,04 kronor per aktie i IVISYS. I ett pressmeddelande den 1 september 2020 […]

Athanase konverterar sina konvertibler i IVISYS till aktier

Uppnår cirka 39 procent av aktier och röster Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2020-09-01 Athanase Industrial Partner (”Athanase”) meddelar idag att de väljer att konvertera samtliga de konvertibler som gavs ut till Athanase enligt beslut av årsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”) i maj 2020. Konverteringen av konvertibellånet sker den 1 november 2020. Efter konverteringen kommer Athanases […]

IVISYS AB offentliggör härmed halvårsrapport för perioden januari – juni 2020

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed halvårsrapport för perioden januari – juni 2020. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Halvårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil. Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2020-08-27 FÖRSTA HALVÅRET (2020-01-01 – 2020-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 3 620 (2 626) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -8 503 (-9 168) KSEK. […]

Translate »