IVISYS AB (‘IVISYS’) has today published the interim report for the period January to March 2020

Below is a summary of the report. Press release IVISYS AB 556998-4981 2020-05-14 First Quarter (2020-01-01 – 2020-03-31) Revenue for the period was 380 (938) KSEK. Operating income was -4 587 (-4 723) KSEK. Earnings per share were -0,33 (-0,41) SEK. The equity ratio was 9,8 (34,7) %. Definitions Earnings per share: Earnings of the […]

Bilagor styrelsens förslag till beslut årsstämma IVISYS

Dagordning och fullständigt förslag till beslut finnes i den finansiella kalendern. Årsredovisning 2019 Ivisys AB/Annual report 2019 Ivisys AB:    Årsredovisning Ivisys AB 2019 Årsredovisning 2019 Ivisys Sweden AB/Annual report 2019 Ivisys Sweden AB:    Årsredovisning Ivisys Sweden AB 2019 Årsredovisning 2019 Ivisys ApS/Annual report 2019 Ivisys ApS:    Årsredovisning Ivisys ApS 2019 Bilaga 1A:  […]

IVISYS AB (‘IVISYS’) mottar en beställning från IKEAs dotterbolag Logevo på två IVISYS Logistic Inspector

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 15 April 2020 IVISYS AB (‘IVISYS’) har mottagit en order på två IVISYS Logistic Inspector motsvarande tidigare levererad utrustning. Värdet på beställningen är ca. EUR 100.000 och kommer att påverka resultatet under andra kvartalet 2020. VD STEFAN BOHMAN KOMMENTERAR ”Vi är väldigt glada över att erhålla ytterligare en order från Logevo, […]

IVISYS vidtar åtgärder för att minska påverkan av Covid-19

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 9April 2020 Med anledning av den pågående Covid-19 pandemin bedömer IVISYS marknadsläget som osäkert framöver. IVISYS har för närvarande pågående leveranser men har upplevt en negativ påverkan på orderingångenunder avslutande delen av det första kvartalet 2020. För att anpassa personalstyrkan efter rådande marknadsläge har IVISYS för avsikt att genomföra korttidspermittering av […]

The world moves faster towards automation

It does not come as a big surprise, since we have seen it coming for a long time. However, now a new survey from EY that was published in The Guardian this week –https://www.theguardian.com/world/2020/mar/30/bosses-speed-up-automation-as-virus-keeps-workers-home – confirms that the decision makers are prepared to invest more heavily in replacing manual labor. This play very well into […]

Promoting the IVISYS LogisticInspector

We were all ready to go to the LogiMat 2020 to promote our IVISYS Logistic Inspector for the global audience. Unfortunately the LogiMat 2020 was cancelled, so we will need to promote this awesome solution digitally, just like the entire business community as turned to be during this virus crisis. The IVISYS Logistic Inspector is […]

Translate »