IVISYS AB nyemission har säkrat teckning till minimum 100 %

PressmeddelandeIVISYS AB556998-49812019-11-15 IVISYS AB (”IVISYS”) har mottagit teckningsförbindelser till ett värde av 6,46 MSEK, motsvarande 100 % av den kommande emissionen. Teckningsförbindelserna kommer uteslutande från till bolaget närstående företag och personer. Det rör sig om VD Mikael Sjöholm, CFO Maja Johansson, Ordförande Jakob Kesje, Ledamot Fredrik Schultz och Athanase Industrial Partners. Teckningsförbindelserna blir enbart tillgodosedda […]

Rättelse – MAR hänvisning: IVISYS AB (‘IVISYS’) mottar en beställning på två Pallet Inspector från ICA

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 11 November 2019 Rättelsen avser MAR hänvisningen. IVISYS AB (‘IVISYS’) har mottagit en order på två IVISYS Pallet Inspectors från ICAGruppenAB. Värdet på beställningen är ca. 220.000 Euro och kommer att påverka resultatet under fjärde kvartalet 2019 och andra kvartalet 2020. VD MIKAEL SJÖHOLM KOMMENTARER ”Vi är mycket stolta över att […]

IVISYS AB genomför nyemission

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2019-11-07 Styrelsen i IVISYS AB (”IVISYS”) har med stöd av bemyndigandet från den årsstämman den 27 maj 2019 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 6,46 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Under 2019 har IVISYS arbetat intensivt med integrationen av den danska verksamheten […]

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör härmed delårsrapport för det tredje kvartalet 2019. Nedan presenteras en sammanfattning av delårsrapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad fil.

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2019-11-07 Nio månader (2019-01-01 – 2019-09-30) Rörelsens intäkter uppgick till 6 521 (5 599) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -9 547 (-5 362) KSEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,74 (-0,44) SEK. Soliditeten uppgick till 15,3 (53,5) %. Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30) Rörelsens intäkter uppgick till 3 895 (1 920) KSEK. […]

IVISYS AB (‘IVISYS’) has today published the interim report for the period January to September 2019. Below is a summary of the report.

Press release IVISYS AB 556998-4981 2019-11-07 First nine months (2019-01-01 – 2019-09-30) Revenue for the period was 6 521 (5 599) KSEK. Operating income was -9 547 (-5 362) KSEK. Earnings per share were -0,74 (-0,44) SEK. The equity ratio was 15,3 (53,5) %. Third Quarter (2019-07-01 – 2019-09-30) Revenue for the period was 3 […]

IVISYS AB (’IVISYS’) receives an order for the first Shape Inspector to Gnutti Carlo.

Press ReleaseIVISYS AB556998-498105 November 2019 IVISYS AB (’IVISYS’) has received an order for one Shape Inspector from Gnutti Carlo. The value of the order is approx. 120.000 Euro and will affect the earnings in Q4 of 2019 and Q2 of 2020. CEO MIKAEL SJÖHOLM COMMENTS “Gnutti Carlo is an international supplier to the automotive industry […]

IVISYS AB (‘IVISYS’) får order på den första Shape Inspector till Gnutti Carlo.

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 5 November 2019 IVISYS AB (‘IVISYS’) har erhållit en order på en Shape Inspector från Gnutti Carlo. Värdet på beställningen är ca. 120.000 Euro och kommer att påverka resultatet under fjärde kvartalet 2019 och andra kvartalet 2020. VD MIKAEL SJÖHOLM KOMMENTARER ”Gnutti Carlo är en internationell leverantör inom fordonsindustrin och en […]

Translate »