IVISYS AB (”IVISYS”) större ägare köper och säljer aktieposter.

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2020-07-09 IVISYS AB (”IVISYS”) meddelar idag att IVISYS Ordförande Jakob Kesje har sålt 500 000 aktier till Athanase, 90 000 aktier till styrelseledamot Fredrik Schultz, och 30.000 aktier till CEO Stefan Bohman till samma pris som vid senaste emissionen på 2,39 SEK per aktie. CERTIFIED ADVISER Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB Telefon: +46 11 32 […]

Translate »