Besked från Aktiemarknadsnämnden om lägsta pris i eventuellt budpliktsbud på IVISYS

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2020-09-22

Athanase Industrial Partner (”Athanase”) har meddelat IVISYS att Athanase har inhämtat ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden angående lägsta tillåtna pris i ett eventuellt budpliktsbud på IVISYS från Athanase. Aktiemarknadsnämndens besked innebär att budpriset inte får vara lägre än 3,04 kronor per aktie i IVISYS.

I ett pressmeddelande den 1 september 2020 lämnades information om att budplikt uppkommer för Athanase den 1 november 2020 då konvertering av Athanases konvertibler i IVISYS sker.

Athanase har inhämtat ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden angående lägsta tillåtna pris i ett eventuellt budpliktsbud på IVISYS från Athanase. Aktiemarknadsnämnden har i uttalandet 2020:41, som blir tillgängligt på www.aktiemarknadsnamnden.se inom kort, meddelat att budpriset per aktie inte får vara lägre än den volymvägda genomsnittliga betalkursen för IVISYS aktier under de 20 börsdagarna närmast före den 1 september 2020.

Aktiemarknadsnämndens besked innebär att budpriset inte får vara lägre än 3,04 kronor per aktie i IVISYS.

Som redovisades i pressmeddelandet den 1 september 2020 innebär den budplikt som uppkommer den 1 november 2020 att Athanase inom fyra veckor efter den 1 november ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i IVISYS, om inte inom samma tid Athanases röstandel i IVISYS minskas så att den inte längre motsvarar 30 procent eller mer.

Athanase har meddelat att Athanase ännu inte har beslutat hur Athanase avser att agera med anledning av den uppkommande budplikten.

Daniel Nyhrén, partner i Athanase Industrial Partner, kommenterar: ”Vi ser potential i Ivisys som är inne i ett kapitalkrävande men spännande skede.”

CERTIFIED ADVISER

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Stefan Bohman, VD och koncernchef, IVISYS AB
Phone: +46 70-983 90 10
E-mail: stefan.bohman@ivisys.com

Maja Johansson, CFO, IVISYS AB
Phone: +46 70-092 91 79
E-mail: maja.johansson@ivisys.com

OM IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global marknad i stark tillväxt. Automationsbranschen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som “TOP 10 Machine Vision – Systemleverantör i Europa 2020” av Technology Insights Manufacturing.

Translate »