Kallelse till årsstämma i IVISYS AB (publ)

Aktieägarna i IVISYS AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 mars 2021 kl. 13:00 på IVISYS ABs lokaler på Siktgatan 2, 162 50 Vällingby. Inregistrering inleds kl. 12:45. Deltagande För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 mars 2021, […]

IVISYS genomför framgångsrikt en riktad nyemission om 11 000 000 aktier och tillförs härigenom 26,7 miljoner kronor

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2021-02-24 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. IVISYS AB (“IVISYS” eller “Bolaget”) (Nasdaq First North […]

IVISYS receive order and LOI worth more than 6,8 MSEK.

IVISYS (’IVISYS’) has receives an initial order of 1,7 Msek combined with a LOI worth more than 5,1 MSEK as IVISYS is to deliver four Pallet Inspectors to Smart Retur AS. The legal details remain to be negotiated before signing but cooperation has commenced.  The initial order and the following orders, which will be activated […]

SE press release: IVISYS AB mottager förstudieorder från Atlas Copco Belgien

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2017-01-18 IVISYS AB (“IVISYS”) har mottagit en förstudieorder från Atlas Copco, Belgien. Ordern avser en förstudie gällande identifiering av defekter. IVISYS planerar att genomföra studierna under Q1 2017. Ordervärdet är mindre än 10 000 euro vilket förväntas att erhållas under Q1 2017. Atlas Copco är marknadsledande leverantör av energieffektiva industrikompressorer, gas- […]

Logo of IVISYS

IVISYS AB Appoints Chief Operating Officer

Press release IVISYS AB 556998-4981 11 January 2017 IVISYS AB (“IVISYS”) has appointed Larry Lind to become the company’s COO. As COO at IVISYS, Larry Lind will be responsible for directing day-to-day business and field operations. The new position as COO has been created to strengthen IVISYS’ sales and organizational management. Larry Lind possesses extensive […]

SE press release: IVISYS AB korrigering: IKEA Kina lägger order för två förstudier

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-12-29 IVISYS AB (“IVISYS”) har erhållit en förstudieorder från IKEA Purchasing Service (China) Co. Ltd. Ordern avser två förstudier, en gällande identifiering av defekter i svetsarna på insidan av metallrör, den andra förstudien gäller förmågan att identifiera repor på ytan av möbelinsatser. Därmed gör IVISYS entré i ännu en bransch och får […]

SE press release: IVISYS AB erhåller förstudieorder

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-12-29 IVISYS AB (“IVISYS”) har erhållit en förstudieorder från världens största möbelföretag. Ordern avser två förstudier, en gällande identifiering av defekter i svetsarna på insidan av metallrör, den andra förstudien gäller förmågan att identifiera repor på ytan av möbelinsatser. IVISYS planerar att genomföra studierna under Q1 2017. På grund av den […]

Translate »