SE press release: IVISYS avlägger nulägesrapport

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-10-21 IVISYS AB (”IVISYS”) avlägger härmed nulägesrapport för att informera om verksamhetens nuläge, framtid och hur arbetet fortlöper. IVISYS bearbetar för närvarande marknaden och har i dagsläget fler än 40 offerter ute på marknaden till ett totalt värde om mer än 20 MSEK. De potentiella kunderna har verksamheter i olika storlek […]

IVISYS AB publishes interim report for the period of January to September 2016

Press release IVISYS AB 556998-4981 21 October 2016 IVISYS AB (‘IVISYS’) has today published the interim report for the period January to September 2016. Below is a summary of the report. Nine months (1 January 2016 to 30 September 2016) – Revenue for the period was 217 KSEK (575). – Operating income was -7 467 […]

SE press release: Kommuniké från extra bolagsstämma i IVISYS AB (publ)

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-10-14 Idag, den 14 oktober 2016, hölls extra bolagsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet. Bemyndigande om nyemission av upp till 1 500 000 aktier och/eller teckningsoptioner Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid […]

SE press release: Nytt datum för publicering av IVISYS AB:s Q3-rapport 2016

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-10-05 Styrelsen i IVISYS AB (”IVISYS”) har beslutat att tidigarelägga publiceringen av bolagets halvårsrapport för perioden juli-september 2016 till fredag den 21 oktober 2016. Tidigare rapportdag var den 25 november 2016. Certified Adviser Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS. För mer information, vänligen kontakta Jakob Kesje, VD IVISYS AB Telefon: […]

New date for publication of IVISYS AB’s Q3 2016 interim report

Press Release IVISYS AB 556998-4981 5 October 2016 The Board of IVISYS AB (“IVISYS”) has decided to advance the publication of the company’s interim report for the period of July-September 2016 to Friday, 21 October 2016. Previously, the publication date was set for 25 November 2016. Certified Adviser Sedermera Fondkommission is IVISYS’ Certified Adviser. For […]

SE press release: Kallelse till extra bolagsstämma i IVISYS AB (publ.)

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-09-26 Aktieägarna i IVISYS AB, org.nr 556998-4981 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 14 oktober 2016 kl. 10:00 hos IVISYS ApS, Gungevej 2, 2650 Hvidovre, Danmark. Registrering börjar kl. 9:30. Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear […]

SE press release: IVISYS AB erhåller order om en inspektionsstation

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-09-19 IVISYS AB (“IVISYS”) har erhållit en order från en nordisk återförsäljare av hälsovårdsprodukter och mat. Ordern avser en optimerad lösning för verifikation av korrekt fastsättning av exempelvis sprayhuvuden och skruvkorkar på plastbehållare. IVISYS planerar att leverera inspektionsstationen under Q4 2016 och ordervärdet är cirka 20-25 000 euro, vilket förväntas att erhållas […]

IVISYS AB receives order for packaging inspection solution

Press release IVISYS AB 556998-4981 19 September 2016 IVISYS AB (‘IVISYS’) has received an order from a Nordic wholesaler of body care and food products. The order concerns a customized solution for verification of correct fastening of items such as spray heads and screw caps on plastic containers. The order is expected to be delivered […]

Translate »