Kallelse till årsstämma i IVISYS AB (publ)

Aktieägarna i IVISYS AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 mars 2021 kl. 13:00 på IVISYS ABs lokaler på Siktgatan 2, 162 50 Vällingby. Inregistrering inleds kl. 12:45. Deltagande För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 mars 2021, […]

IVISYS: Senaste bolagspresentation i samband med nyemissionen

IVISYS höll en företagspresentation på Stora Aktiedagen i Stockholm. Presentationen syftade till att informera marknaden om IVISYS affärsmodell, värdet, strategin och våra framtidsplaner. Presentationen hölls av IVISYS CFO, Maja Johansson. Under sin presentation gav hon en introduktion till machine vision-system, innan hon fortsatte med de unika möjligheter som IVISYS har. Hon pratade även om våra […]

IVISYS ställar ut på Scanautomatic i Göteborg.

IVISYS ställar ut på Scanautomatic i Göteborg. Besök vår monter (B08:72) och se alla våra standard lösningar till kvalitetskontroll med automatisk avsyning. Vi har idag mer än 10 standard lösningar som passar de flesta utmaningar i industrin. • Shape inspector • Component inspector • 360 Inspection • Label inspektion • Implant inspector • Pallet inspector […]

Translate »