SE press release: IVISYS AB beviljas officiellt patent i Kanada för metod att hitta “nearest neighbor”

Pressmeddelande IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 6 mars 2018 IVISYS AB (‘IVISYS’) tillkännager att det kanadensiska patentverket har utfärdat ett officiellt godkännande av företagets patent ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”. Patentet omfattar ett unikt och extremt snabbt sätt att söka i stora databaser, vilket är värdefullt även inom många andra fält utöver bildbehandling […]

IVISYS AB granted official patent in Canada for a method for finding ‘nearest neighbor’

Press release IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 6 March 2018   IVISYS AB (‘IVISYS’) announces that the Canadian Intellectual Property Office has issued an official approval of the company’s patent ‘Method and Device for Finding Nearest Neighbor’. The patent covers a unique, and extremely fast, way of searching large databases, which is valuable in many […]

SE press release: IVISYS AB lämnar in patentansökan i Sverige för ”System och metod för optisk inspektion av ett objekt”

Pressmeddelande IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 27 oktober 2017 IVISYS AB (‘IVISYS’) tillkännager att de lämnat in en patentansökan till det svenska patent- och registreringsverket avseende ett ”System och Metod för optisk inspektion av ett objekt”. Patentansökan relaterar till ett system för optisk inspektion, vilket i allmänna termer tillhandahåller homogen belysning av objekt som förbättrar […]

IVISYS AB submits patent application in Sweden for a ’System and Method for Optical Inspection of an Object’

Press release IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 27 October 2017 IVISYS AB (‘IVISYS’) announces that the company has submitted a patent application with the Swedish Patent and Registration Office regarding a ‘System and Method for Optical Inspection of an Object’. The patent application relates to a system for optical inspection, which, in general terms, provides […]

SE press release: IVISYS AB beviljas officiellt patent i Kina för metod att hitta ”Nearest Neighbor”

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-11-28 IVISYS AB (“IVISYS”) meddelar att det kinesiska patentverket har utfärdat ett officiellt godkännande av bolagets patent för ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”. Patentet avser sortering, sökning och matchning av flera dimensionella data, såsom vektorer, för att hitta närmaste granne. Patentet täcker ett unikt och snabbt sätt att söka […]

IVISYS AB granted official patent in Japan for a method for finding ‘nearest neighbor’

Press release IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 12 August 2016 IVISYS AB (‘IVISYS’) announces that the Japan Patent Office has issued an official approval of the company’s patent ‘Method and Device for Finding Nearest Neighbor’. The patent relates to sorting, searching and matching multi dimensional data vectors , in order to find the nearest neighbor. […]

SE press release: IVISYS AB beviljas officiellt patent i Japan för metod att hitta ”Nearest Neighbor”

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2016-08-12 IVISYS AB (“IVISYS”) meddelar att det japanska patentverket har utfärdat ett officiellt godkännande av bolagets patent för ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”. Patentet avser sortering, sökning och matchning av flera dimensionella data, såsom vektorer, för att hitta närmaste granne. Patentet täcker ett unikt och snabbt sätt att söka […]

IVISYS - Industrial Vision Systems

SE press release: IVISYS beviljas officiellt amerikanskt patent för en metod att hitta “nearest neighbor”

Pressmeddelande IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 2015-11-03 IVISYS meddelar att US Patent and Trademark Office i dag har utfärdat ett officiellt godkännande av bolagets patent för ” Method and Device for Finding Nearest Neighbor “. Patentet avser sortering, sökning och matchning av flera dimensionella data, såsom vektorer, för att hitta närmaste granne. Patentet täcker ett unikt […]

IVISYS - Industrial Vision Systems

IVISYS granted official US patent for a method for finding ‘nearest neighbor’

Press release IVISYS AB Ticker: IVISYS 556998-4981 3 November 2015 IVISYS announces that the US Patent and Trademark Office as of today has issued an official approval of the company’s patent ‘Method and Device for Finding Nearest Neighbor’. The patent relates to sorting, searching and matching multiple dimensional data, such as vectors, in order to […]

Translate »