IVISYS AB’s VD förvärvat fler aktier i IVISYS

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 2020-06-03 IVISYS AB (”IVISYS”) meddelar idag att IVISYS VD Stefan Bohman har förvärvat ytterligare aktier i IVISYS. Stefans innehav uppgår för närvarande till 100.000 aktier. CERTIFIED ADVISER Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB Telefon: +46 11 32 30 732 E-mail: ca@skmg.se FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Stefan Bohman, VD, IVISYS AB Phone: +46 70-983 […]

Kommuniké från årsstämma i IVISYS AB (PUBL)

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 27 Maj 2020 Idag, den 27 maj 2020, hölls årsstämma i IVISYS AB (”IVISYS”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition. Stämman beslutade att fastställa resultaträkning för 2019 och balansräkning per den 31 december 2019 för moderbolaget och […]

IVISYS presentation av styrelseledamot inför nyval under årsstämma

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 19 Maj 2020 Inför IVISYS årsstämma föreslås nyval av Sven Thorén som ny ordinarie styrelseledamot i IVISYS. Sven Thorén (född 1973) har en lång och gedigen bakgrund inom finansbranschen och har i många år drivit Catella’s Hegdefond framåt som fondförvaltare. Som förvaltare känner Sven den nordiska aktiemarknaden väl och vet vad […]

IVISYS AB (‘IVISYS’) mottar en beställning från IKEAs dotterbolag Logevo på två IVISYS Logistic Inspector

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 15 April 2020 IVISYS AB (‘IVISYS’) har mottagit en order på två IVISYS Logistic Inspector motsvarande tidigare levererad utrustning. Värdet på beställningen är ca. EUR 100.000 och kommer att påverka resultatet under andra kvartalet 2020. VD STEFAN BOHMAN KOMMENTERAR ”Vi är väldigt glada över att erhålla ytterligare en order från Logevo, […]

IVISYS vidtar åtgärder för att minska påverkan av Covid-19

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 9April 2020 Med anledning av den pågående Covid-19 pandemin bedömer IVISYS marknadsläget som osäkert framöver. IVISYS har för närvarande pågående leveranser men har upplevt en negativ påverkan på orderingångenunder avslutande delen av det första kvartalet 2020. För att anpassa personalstyrkan efter rådande marknadsläge har IVISYS för avsikt att genomföra korttidspermittering av […]

The world moves faster towards automation

It does not come as a big surprise, since we have seen it coming for a long time. However, now a new survey from EY that was published in The Guardian this week –https://www.theguardian.com/world/2020/mar/30/bosses-speed-up-automation-as-virus-keeps-workers-home – confirms that the decision makers are prepared to invest more heavily in replacing manual labor. This play very well into […]

Promoting the IVISYS LogisticInspector

We were all ready to go to the LogiMat 2020 to promote our IVISYS Logistic Inspector for the global audience. Unfortunately the LogiMat 2020 was cancelled, so we will need to promote this awesome solution digitally, just like the entire business community as turned to be during this virus crisis. The IVISYS Logistic Inspector is […]

Translate »