IVISYS AB (‘IVISYS’) has today published the interim report for the period January to March 2020

Below is a summary of the report. Press release IVISYS AB 556998-4981 2020-05-14 First Quarter (2020-01-01 – 2020-03-31) Revenue for the period was 380 (938) KSEK. Operating income was -4 587 (-4 723) KSEK. Earnings per share were -0,33 (-0,41) SEK. The equity ratio was 9,8 (34,7) %. Definitions Earnings per share: Earnings of the […]

Bilagor styrelsens förslag till beslut årsstämma IVISYS

Dagordning och fullständigt förslag till beslut finnes i den finansiella kalendern. Årsredovisning 2019 Ivisys AB/Annual report 2019 Ivisys AB:    Årsredovisning Ivisys AB 2019 Årsredovisning 2019 Ivisys Sweden AB/Annual report 2019 Ivisys Sweden AB:    Årsredovisning Ivisys Sweden AB 2019 Årsredovisning 2019 Ivisys ApS/Annual report 2019 Ivisys ApS:    Årsredovisning Ivisys ApS 2019 Bilaga 1A:  […]

IVISYS offentliggör målsättning för 2019

Pressmeddelande IVISYS AB 556998-4981 26 November 2018 IVISYS (’IVISYS’) har en målsättning om en omsättning på minimum 20,0 MSEK under 2019 med ett tillhörande resultat på 4,0 MSEK före avskrivningar. Order backlog (inneliggande order till fakturering) är mitten av november 2018 uppgjort till 5,5 MSEK. VD MIKAEL SJÖHOLM KOMMENTERAR ”Men bakgrund i den positiva utvecklingen […]

Translate »