IVISYS AB (‘IVISYS’) mottar en beställning från IKEAs dotterbolag Logevo på två IVISYS Logistic Inspector

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
15 April 2020

IVISYS AB (‘IVISYS’) har mottagit en order på två IVISYS Logistic Inspector motsvarande tidigare levererad utrustning. Värdet på beställningen är ca. EUR 100.000 och kommer att påverka resultatet under andra kvartalet 2020.

VD STEFAN BOHMAN KOMMENTERAR

”Vi är väldigt glada över att erhålla ytterligare en order från Logevo, denna den tredje i ordningen. Den bekräftar vår möjlighet att vara med i automatiseringen av distributionscentraler i allmänhet, och i synnerhet tillsammans med Logevo. De kan i egenskap av dotterbolag till IKEA adressera frågan i de ca 400 IKEA-varuhus som finns i världen”, säger IVISYS VD Stefan Bohman.

CERTIFIERAD RÅDGIVARE

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, ordförande, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 April 2020.

OM IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volym marknad i stark tillväxt. Automations branchen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som “TOP 10 Machine Vision – System leverantör i Europa 2019” av Technology Insights Manufacturing.

Translate »