IVISYS presentation av styrelseledamot inför nyval under årsstämma

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
19 Maj 2020

Inför IVISYS årsstämma föreslås nyval av Sven Thorén som ny ordinarie styrelseledamot i IVISYS.

Sven Thorén (född 1973) har en lång och gedigen bakgrund inom finansbranschen och har i många år drivit Catella’s Hegdefond framåt som fondförvaltare. Som förvaltare känner Sven den nordiska aktiemarknaden väl och vet vad som är viktigt för listade bolag såsom IVISYS. Därutöver har Sven som ekonom, utbildad vid Göteborgs universitet, en bra förståelse för de ekonomiska sammanhang som skall ligga till grund när styrelsen i IVISYS lägger strategin för framtiden. Sven Thoren kommer representera Athanase Industrial Partners i IVISYS styrelse, varvid han kommer ha tydliga förväntningar på bolaget med sig som ledamot.

Sven är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive beroende i förhållande till större aktieägare.

CERTIFIERAD RÅDGIVARE

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, ordförande, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

OM IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volym marknad i stark tillväxt. Automations branchen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som “TOP 10 Machine Vision – System leverantör i Europa 2019” av Technology Insights Manufacturing.

Translate »