IVISYS upptar bryggfinansiering om 7 MSEK

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2020-10-29

IVISYS har idag tecknat ett brygglån om totalt 7 miljoner SEK med bolagets storägare, Athanase Industrial Partners, med möjlighet att betalas ut vid tre tillfällen under perioden oktober 2020 till mars 2021, till en månadsränta om 1,8%.

IVISYS har nu gjort en överenskommelse med bolagets storägare, Athanase Industrial Partners, att de ställer ett brygglån om 7 miljoner SEK till förfogande med möjlighet till utbetalning vid tre tillfällen under perioden oktober-mars. Brygglånet skall refinansieras igenom den förestående emissionen, som föreslås beslutas genom bemyndigande under Bolagets extra bolagsstämma den 1 december 2020. Lånet löper med en månadsränta om 1,8%.

”Den långsiktiga trenden bedöms positiv, men i det korta perspektivet har IVISYS känt av en viss återhållsamhet av kunders beslutsprocesser. Denna finansiering säkrar nu att IVISYS kan bygga upp försäljningen och utveckla bolaget enligt plan. Vi ser det också som ett stort förtroende från Athanase.” säger Stefan Bohman, VD och koncernchef på IVISYS.

CERTIFIED ADVISER

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Stefan Bohman, VD och koncernchef, IVISYS AB
Phone: +46 70-983 90 10
E-mail: stefan.bohman@ivisys.com

Denna information är sådan som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2020, kl 10:50.

OM IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global marknad i stark tillväxt. Automationsbranschen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som “TOP 10 Machine Vision – Systemleverantör i Europa 2020” av Technology Insights Manufacturing.

Translate »