IVISYS vidtar åtgärder för att minska påverkan av Covid-19

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
9April 2020

Med anledning av den pågående Covid-19 pandemin bedömer IVISYS marknadsläget som osäkert framöver. IVISYS har för närvarande pågående leveranser men har upplevt en negativ påverkan på orderingångenunder avslutande delen av det första kvartalet 2020.

För att anpassa personalstyrkan efter rådande marknadsläge har IVISYS för avsikt att genomföra korttidspermittering av personal inom ett fåtal berörda enheter i enlighet med de riktlinjer som presenterats av den svenska regeringen. Berörda personal kommer att permitteras på 60%.

De pågående åtgärderna bedöms inte ha någon påverkan på IVISYS leveransförmåga.

”Korttidspermitteringen är en tillfällig åtgärd för att anpassa våra kostnader samtidigt som vi säkerställer att vi behåller kompetenta medarbetare. Korttidspermitteringen gäller tillsvidare men så fort vi ser tecken på en normaliserad marknad återgår vi till normalläge. Vi fortsätter att bevaka utvecklingen noga och anpassar våra handlingsplaner i linje med hur situationen utvecklas.” säger Stefan Bohman, VD för IVISYS.

CERTIFIERAD RÅDGIVARE

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, ordförande, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2020.

OM IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volym marknad i stark tillväxt. Automations branchen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvaltssom “TOP 10 Machine Vision – System leverantöri Europa 2019” av Technology Insights Manufacturing.

Translate »