SE press release: IVISYS AB erhåller förstudieorder

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-12-29

IVISYS AB (“IVISYS”) har erhållit en förstudieorder från världens största möbelföretag. Ordern avser två förstudier, en gällande identifiering av defekter i svetsarna på insidan av metallrör, den andra förstudien gäller förmågan att identifiera repor på ytan av möbelinsatser. IVISYS planerar att genomföra studierna under Q1 2017. På grund av den begränsade omfattningen av förstudierna är ordervärdet mindre än 10 000 euro, vilket förväntas att erhållas under Q1 2017.

I båda fallen kommer förstudierna att inkludera speciella ljuskällor för att skapa den optimala belysningen av objekten som sedan kontrolleras med hjälp av IVISYS proprietära programvara.

VD Jakob Kesje kommenterar

”Precis som i bilindustrin som är vårt företags huvudfokus, måste även möbeltillverkare handskas med en företagsmiljö där även de minsta defekter kan bli väldigt kostsamma att hantera. Detta p.g.a. risken att behöva återkalla ett stort antal sålda enheter. Så vi är glada att få den här möjligheten att visa att vår teknologi också är applicerbar i möbelindustrin,” säger IVISYS VD Jakob Kesje.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, CEO IVISYS AB
Tel: 0763 111 911
Mail: jk@ivisys.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder vision baserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, där kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på micron nivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess där skiljer sig grundläggande från de gängse processerna i användning inom visionsystemer idag. IVISYS kan nyttja hög upplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2016.

Leave a comment

Your email address will not be published.

Translate »